σεισμοτεκτονική

η, Ν
(γεωλ.-γεωφ.) κλάδος τής σεισμολογίας που ασχολείται με τη μελέτη τής σεισμικότητας μιας περιοχής, σε συνδυασμό με τα κύρια τεκτονικά γεγονότα που προκάλεσαν τη διαμόρφωση αυτής τής περιοχής.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. sismotectonique < σεισμός + τεκτονικός].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.